Anke van der Geest | Keramiek

Anke van der Geest | Keramiek

Algemene Voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-12-2020.

ankevandergeest.nl en alle op deze website verstrekte materiaal (tekst, foto, video, etc.) is eigendom van Mevr. Anke van der Geest, hierna aan te duiden als Anke van der Geest | Keramiek.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ankevandergeest.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Anke van der Geest | Keramiek. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anke van der Geest | Keramiek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken voor commerciƫle doeleinden. Het intellectueel eigendom berust bij Anke van der Geest | Keramiek.

Anke van der Geest | Keramiek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de informatie van of de inhoud op deze website.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Anke van der Geest | Keramiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij verwijzen via hyperlinks.

WIJZIGINGEN

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

© 2023 Anke van der Geest | Keramiek

Thema door Anders Norén